CAMPANIE DE DEPISTARE PRECOCE A CIFOSCOLIOZEI

LA COPII DE 13 ȘI 14 ANI DIN CLASELE A 6-A.

 1. DESCRIERE PE SCURT A PROIECTULUI

             Proiectul inițiat de către Clubul Rotary Alba Iulia Civitas Solis în parteneriat cu Centrul de recuperare medicală Starmedica își propune efectuarea unei evaluări elevilor din clasele VI -a din toate școlile din municipiul Alba Iulia în scopul recuperării afecțiunilor coloanei vertebrale.

Proiectul se va derula in colaborare cu Inspectoratul Școlar al Județului Alba, Școlile Generale din Alba Iulia, și SC Starmedica Alba Iulia.

Pe parcursul derulării celor 3 etape se vor marca etapele importante prin susținerea unor conferințe de presă alături de partenerii și specialiștii implicați în proiect, care au ca scop informarea comunității în legătură cu evoluția proiectului  precum și asupra acestei patologii.

În situația unui parteneriat cu societăți de profil, specialiștii acestora pot face scurte expuneri privind profilaxia și tratamentul afecțiunilor vizate de proiect și de asemenea pot face o scurtă prezentare a activităților companiei pe care o reprezintă și care au o legătură cu patologia vizată de proiect.

2. GRUP ŢINTĂ

             Elevii claselor VI – aproximativ 550 copii din Alba Iulia.

 3. OBIECTIVE:

  • Informarea și conștientizarea părinților și cadrelor didactice cu privire la efectele invalidante ale afecțiunilor coloanei;
  • Depistarea precoce a afecțiunilor coloane vertebralei pentru elevii claselor VI din școlile municipiilor Alba Iulia;
  • Interpretarea datelor, întocmire raportare finală și studiu, informare rezultate proiect, prezentare studiu rezultat.

 4. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR ŞI COSTURILE ACESTORA.

 ETAPA I (Martie 2017 – Aprilie 2017)

Se va ține o conferință de presă în 30 Martie împreună cu partenerii Centrul de recuperare medicală Starmedica, Inspectoratul Județean Alba precum și școlile unde se vor desfășura activitățile de depistare precoce a afecțiunilor coloanei.

În paralel cu derularea campaniei de informare se vor întocmi și semna convențiile de colaborare cu ISJ ALBA și cu școlile incluse în proiect. După semnarea convențiilor se vor întocmi și semna, la fiecare clasă, tabelele nominale cu acordul părinților privind evaluarea copiilor.

Stabilirea echipelor mobile de specialiști și programarea evaluărilor primare.

Conferință de presă, comunicate de presă, fluturași, afișe

ETAPA II (Aprilie 2017 – Mai 2017)

Evaluarea și elaborarea recomandărilor de specialitate privind tratamentul și recuperarea celor depistați cu afecțiuni ale coloanei sau ale piciorului.

Beneficiari – aprox. 550 copii

ETAPA III (Mai 2017 – Iunie 2017)

Centralizarea, prelucrarea și interpretarea datelor obținute în activitatea de evaluare.

Diseminarea informațiilor atât către publicul larg cât și către instituții cu competențe în domeniul promovării și protejării sănătății copilului

 

.