Proiectul onstă în derularea unui parteneriat cu  Asociaţia Cusset Aiud Echange în vederea dotării CRRN Galda cu o bucătărie profesională şi materiale igienico sanitare. Valoarea estimata a proiectului este de 19.000 USD.Realizat in iunie 2013.