Acasa

Rotary_int_logoRotary este o organizaţie a oamenilor de afaceri şi reprezentanţilor diferitelor profesii din întreaga lume care consideră importantă asigurarea de servicii umanitare, care încurajează înalte standarde etice în toate domeniile de activitate şi ajută la menţinerea păcii, precum şi la stabilirea de relaţii de bună înţelegere între popoare. de activitate şi ajută la menţinerea păcii, precum şi la stabilirea de relaţii de bună înţelegere între popoare.

în anul 1905, pe data de 23 februarie în Chicago – Ilinois, se înfiinţează primul club Rotary din lume care, încă de la început, a avut ca obiectiv principal încurajarea şi promovarea idealului în ceea ce priveşte munca şi meseria, ideal la care aspiră orice profesiune onorabilă.

În cluburile lor, Rotary – enii, uniţi prin idealul lor de a se face utili, îşi asumă responsabilitatea de a servi interesul general, de a promova buna înţelegere la nivel local, naţional şi internaţional.

În România, Rotary Internaţional a venit prima oară în 1929. Atunci au fost create cluburi la Bucureşti şi Timişoara ce au desfăşurat o activitate în principal axată pe îngrijirea sănătăţii copiilor şi de integrare în societate a tinerilor cu handicap sau bolnavi.

În 1936 a fost înfiinţat Districtul 84 – România, toate cluburile romaneşti înfiinţate pe parcurs funcţionând până în anul 1940, când au fost desfiinţate de regimul totalitar din acea vreme. În perioada de până la izbucnirea celui de al II-lea Război Mondial, activităţile membrilor clubului au făcut ca Rotary să prospere pe meleagurile României. În 1990 se reia tradiţia întreruptă, reînfiinţându-se pentru România şi Republica Moldova, Districtul 2241.

În 2008 ia fiinţă Clubul Rotary Alba Iulia Civitas Solis, care a reuşit să strângă în jurul său 21 de membri, oameni de calitate ce şi-au unit eforturile pentru derularea de acţiuni şi proiecte, în plan social atât la nivelul Municipiului Alba Iulia cât şi pe întreg teritoriul judeţului Alba