CAMPANIE DE DEPISTARE PRECOCE ŞI DIAGNOSTICARE A CIFOSCOLIOZEI LA COPII DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ.

INFORMARE MEDIATIZARE ŞI CONŞTIENTIZARE

  

            1. DESCRIERE PE SCURT A PROIECTULUI

1798533_844638905577879_8376102008514318031_n

           Proiectul iniţiat de către Clubul Rotary Alba Iulia Civitas Solis în parteneriat cu Clubul Rotary Alba Iulia îşi propune efectuarea unei evaluări şi după caz diagnosticarea  elevilor din clasele V-VIII din toate şcolile din municipiul Alba Iulia în scopul recuperării afecţiunilor coloanei vertebrale.

Proiectul se va derula in colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba, Şcolile Generale din Alba Iulia, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului Alba, Direcţia de Sănătate Publică Alba, Asociaţia Maria Beatrice şi SC Starmedica Alba Iulia.

Pe parcursul derulării celor 3 etape se vor marca etapele importante prin susţinerea unor conferinţe de presă alături de partenerii şi specialiştii implicaţi în proiect, care au ca scop informarea comunităţii în legătură cu evoluţia proiectului  precum şi asupra acestei patologii.

În situaţia unui parteneriat cu societăţi de profil, specialiştii acestora pot face scurte expuneri privind profilaxia şi tratamentul afecţiunilor vizate de proiect şi de asemenea pot face o scurtă prezentare a activităţilor companiei pe care o reprezintă şi care au o legătură cu patologia vizată de proiect.

2.GRUP ŢINTĂ

             Elevii claselor V- VIII – aprox 2300 copii din Alba Iulia.

3.OBIECTIVE:

 • Informarea şi conştientizarea populaţiei cu privire la efectele invalidante ale afecţiunilor coloanei
 • Depistara şi diagnosticarea  precoce a afectiunilor coloane vertebralei pentru elevii claselor V-VIII din şcolile municipiilor Alba Iulia
 • Stabilirea conduitei terapeutice şi susţinerea copiilor in demersul recuperatoriu.

4.      DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR ŞI COSTURILE ACESTORA.

            ETAPA I

Octombrie 2013 – iunie 2014

În paralel cu derularea campaniei de informare se vor întocmi şi semna convenţiile de colaborare cu ISJ ALBA şi cu şcolile incluse în proiect. După semnarea convenţiilor se vor întocmi şi semna, la fiecare clasă, tabelele nominale cu acordul părinţilor privind evaluarea copiilor.

Stabilirea echipelor mobile de specialişti şi programarea evaluărilor primare.

Conferinţă de presă, comunicate de presă, fluturaşi, afişe

             ETAPA II

Octombrie 2014 – februarie 2015

Evaluarea, diagnosticarea și elaborarea recomandărilor de specialitate privind tratamentul și recuperarea celor depistați cu afecţiuni ale coloanei sau ale piciorului.

Beneficiari – aprox. 1000 copii

             ETAPA III

 Martie 2015-aprilie 2015

Centralizarea, prelucrarea și interpretarea datelor obținute în activitatea de evaluare.

Diseminarea informațiilor atât către publicul larg cât și către instituții cu competențe în domeniul promovării și protejării sănătății copilului.

6.      REZULTATE OBȚINUTE

   • Au beneficiat de evaluare un număr de 413 elevi ai școlilor: Școala Gimnazială  Ion Agârbiceanu,  Centrul școlar pentru educație incluzivă, Colegiul Tehnic „Dorin Pavel”, Liceul cu program sportiv, Colegiul tehnic  „Apulum” , Școala „Mihai Eminescu” Au fost implicate în activitatea de evaluare un număr de 6 cabinete de medicină școlară.
   • Un număr de 14 persoane au fost implicate în derularea acestui proiect. Toate persoanele implicate au derulat munca în mod voluntar totalizându-se un număr de 339 de ore de voluntariat (în cazul în care am considera pentru o ora de activitate un cost minim de 30 de lei, valoarea totală a acestor activități prestate ar fi de 10170 de lei)
   • Persoanele implicate în proiect sunt:
    1.  Dr. Podar Elisabeta-medic specialist-Maria Beatrice-18 ore de voluntariat
    2. Grindean Marian -asistent social-DGASPC Alba 47 ore voluntariat
    3. Dr. Moldovan Ionuț-medic primar – Maria Beatrice-18 ore de voluntariat
    4. Neamțu Popescu Adela-membru Rotary-Club Alba Iulia Civitas Solis- 27 ore de voluntariat
    5. Schiau Iosif Marius – membru Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis- 39 ore de voluntariat
    6. Frăcea Valentin Ioan- membru Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis – 39 ore de voluntariat
    7. Pitea Roxana –asistent social DGASPC Alba- 21 ore de voluntariat
    8. Podar Alin –kinetoterapeut Maria Beatrice  -18 ore de voluntariat
    9. Dr. Irimie Precup – membru Rotary Club Alba Iulia – 10 ore de voluntariat
    10. Medrea Dragoș – membru Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis- 6  ore de voluntariat
    11. Rîza Oana – asistent medical Maria Beatrice- 27 ore de voluntariat
    12. Dancu Alexandra –kinetoterapeut Starmedica – 27 ore de voluntariat
    13. Codrea Alina – kinetoterapeut Maria Beatrice – 27 ore de voluntariat
    14. Lupea George – asistent social  DGASPC Alba – 15 ore de voluntariat
    15. În cadrul proiectului au fost investigate un număr de 6 afecțiuni (scolioză, cifoză, cifoscolioză, hiperlordoză, platfus și raportul greutate/înălțime – indicele de masă corporală)
    16. Dintre cei 413 elevi investigați
    17. 236 au primit scrisoare medicală, ceea ce reprezintă un procent de 57,15 % dintre cei 413 elevi evaluați:

a) 54 (13,08 %) prezintă cifoză sau atitudine cifotică

b) 120 (29,06 %) prezintă atitudine scoliotică

c) 57 (13,80 %) prezintă cifoscolioză

d) 47 (11,38%) prezintă hiperlordoză

e) 208 (50,36 %) prezintă platfus

În ceea ce privește măsurătorile indicelui de masă corporală rezultatele sunt următoarele:

a.      125 de copii (30,27 %) au un IMC sub valorile normale – subponderali
b.      56 de copii (13,56 %) au un IMC peste valorile normale – supraponderali
c.        Doar 232 de copii (56,17 %) au un IMC în valori normale

  • Dintre copiii evaluați:

a.       208 copii (43 %) au fost depistați cu 1 problemă

b.      120 copii (25 %) au fost depistați cu mai mult de 1 problemă

c.       57 copii (12 %) au fost depistați cu mai mult de 2 probleme

d.      54 copii (11 %) au fost depistați cu mai mult de 3 probleme

e.       47 copii (9 %) au fost depistați cu mai mult de 4 probleme

 

7.      CONCLUZII

Având în vedere rezultatele prezentate mai sus putem concluziona următoarele:

   1. Pentru realizarea unor studii care au ca scop identificarea de probleme de sănătate care apar în rândul populației nu este nevoie obligatoriu de sume mari de bani. Dacă se dorește pot fi identificați specialiști precum și organizații neguvernamentale care să fie implicate voluntar în realizarea acestor studii. Singura problemă care rămâne este să fie cineva – instituție publică responsabilă – interesat să facă aceste studii.
   2. Rezultatele acestui studiu sunt îngrijorătoare deoarece mai bine de jumătate dintre copii investigați în cadrul acestui proiect prezintă cel puțin una dintre afecțiunile investigate.
   3. Motivele apariției acestor afecțiuni într-un procent așa de mare pot fi puse in legatură cu următoarele aspecte:
    1.  elevii sunt tot mai puțin interesați de mișcare si de sport, petrecând foarte mult timp în fața calculatorului
    2. Cerințele la școală sunt mult mai mari decât până acum ceea ce îi obligă pe elevi să petreacă mai mult timp pentru pregătirea temelor în detrimentul orelor de sport.
    3.  Poziția în bancă a elevilor poate fi defectuoasă sau ghiozdanele prea încărcate cu rechizite sau incorect purtate de elevi
    4. Încălțămintea copiilor este posibil să nu mai aibă aceeași ergonomie
    5. Mobilierul școlar este posibil să fie inadecvat pentru activitățile desfășurate  de elevi

Bineînțeles că această listă de presupuneri poate continua. De asemenea poate face obiectul unui studiu pentru a depista clar cauzele apariției acestor afecțiuni.

Important pentru noi este să tragem un semnal de alarmă către instituțiile cu responsabilități în domeniu astfel încât acestea să purceadă la luarea unor măsuri concrete în sensul profilaxiei acestei patologii.

În acest sens responsabilitatea revine tuturor actorilor sociali: instituții publice, organizații neguvernamentale care au ca obiect de activitate protejarea sănătății populației și dezvoltarea armonioasă a copiilor și nu în ultimul rând comunitatea locală și familia.

 

 

Reactii media :