Rotary Internațional

Rotary_int_logoRotary este o organizaţie a oamenilor de afaceri şi reprezentanţilor diferitelor profesii din întreaga lume care consideră importantă asigurarea de servicii umanitare, care încurajează înalte standarde etice în toate domeniile de activitate şi ajută la menţinerea păcii, precum şi la stabilirea de relaţii de bună înţelegere între popoare. Rotary întruneşte aproape 1,2 milioane de membri de ambele sexe, în aproximativ 30.000 de cluburi din 154 de ţări, în 35 de zone geografice. Rotary uneşte oamenii indiferent de rasă, credinţă şi convingeri politice, într-o atmosfera de cooperare. Rotary a luat fiinţă pe 23 februarie 1905, odată cu formarea clubului Rotary din Chicago, Illinois, SUA, în calitatea sa de primă organizaţie de ajutorare din lume. Rotary a fost fondat de către avocatul Paul P. Harris. Rotary Internaţional reprezintă asociaţia tuturor cluburilor Rotary din lume, având drept principal motto: „Ajutor mai presus de sine”. Cele trei obiective ale lui Rotary Internaţional sunt încurajarea, extinderea şi supravegherea activităţii Rotary în întreaga lume, precum şi coordonarea şi conducerea în general a activităţilor internaţionale.
Cluburile Rotary sunt grupate pe zone geografice, numite districte Rotary, având în frunte un guvernator care, pe o perioadă de un an, devine funcţionar al Rotary Internaţional, în acelaşi timp reprezentând Consiliul Central al organizaţiei. În prezent există mai mult de 515 districte Rotary în întreaga lume, grupate în şase regiuni, una dintre ele fiind CEEMA (cuprinzând Europa Continentală, zona mediteraneană răsăriteană, precum şi Africa). În zonele unde nu există districte, Rotary este organizat sub forma de zone speciale de extindere. Consiliul Central, care se întruneşte de regulă de patru ori pe an, este organismul de elaborare a politicii lui Rotary Internaţional. Printre membri acestuia se numără preşedintele în funcţiune, precum şi preşedintele ales al Rotary Internaţional, cât şi alţi 16 directori din întreaga lume. Preşedintele este ales pe o perioadă de câte doi ani. Toţi conducătorii Rotary, atât la nivel internaţional, cât şi la cel local, sunt voluntari nesalarizaţi.
Secretariatul Rotary Internaţional sprijină cluburile Rotary pentru îndeplinirea unor proiecte şi activităţi de ajutoare, fiind alcătuit din diferite birouri. Cartierul general al organizaţiei Rotary se afla în Evanston, Illinois, SUA, o suburbie a oraşului Chicago. Serviciul regional al lui Rotary International, pentru Europa şi Africa, se află la Zurich, Elveţia. Există încă 7 filiale ale serviciului regional: în Argentina, Australia, Brazilia,
India, Japonia, Coreea şi Filipine.

Rotary în Romania

Primele cluburi Rotary în România s-au înfiinţat în anul 1929, la Timişoara şi Bucureşti. În anul 1936 ia fiinţă Districtul 84 România. În anul 1940, regimul dictatorial desfiinţează cluburile, care vor fi reînfiinţate abia după Revoluţia din 1989. Stabilirea Rotary în România a fost, iniţial, datorată Districtului Francez 1660 (regiunea de est a Parisului). Rotary a reprezentat din toate punctele de vedere „un lucru nou” pentru România. Ţara avusese relaţii culturale şi educaţionale de lungă durată cu Franţa şi, într-adevăr, un număr impresionant de oameni erudiţi din România au studiat în Franţa.
Între anii 1929 şi 1939, populaţia României se ridica la aproximativ 20 de milioane. Agricultura reprezenta ocupaţia principală a ţării, iar aici se producea un vin de o excelentă calitate şi o mare cantitate de ulei de pe piaţă provenea din România. Din punct de vedere economic, România se situa foarte bine şi de aceea nu trebuie să ne surprindă faptul că, în momentul în care Rotary s-a stabilit la Bucureşti, participarea la această organizaţie a fost mai degrabă o afacere de elită. Clubul Rotary din Bucureşti număra atunci printre membrii săi oameni cu reputaţie deosebită, iar printre preşedinţii de dinaintea războiului s-au numărat un Ministru al Agriculturii, doi Miniştri ai Comerţului şi Industriei şi Ministrul Finanţelor. Încă de la început, Rotary nu s-a adresat doar personalităţilor din România. La dineurile organizate de către clubul bucureștean participau şi foarte mulţi străini sau reprezentanţi ai cultelor religioase.
Clubul Rotary de dinaintea războiului a desfăşurat o activitate educaţională şi s-a ocupat, în principal, de îngrijirea sănătăţii copiilor, a găsit locuri de muncă pentru tinerii bolnavi sau cu handicap, chiar a construit adăposturi în munţi pentru tinerii schiori, ceea ce a reprezentat, de altfel, unul dintre proiectele Rotary. S-au dezvoltat proiecte „imagine reflectată în oglindă”, care permiteau românilor să înveţe de la semenii lor din alte ţări. Rotary România a prosperat până la izbucnirea celui de-al doilea Război Mondial. În anul 1990, după Revoluţie, au început să fie reînfiinţate cluburi în ţara noastră. Cluburile Rotary din România fac parte din Districtul 2241, alături de cele din Republica Moldova.
Rotary District 2241